Budowa i remont

Jak często trzeba wywozić nieczystości?

• Zakładki: 23


Mając domową oczyszczalnię ścieków, należy pamiętać o regularnej wywózce nieczystości. Kiedy jednak należy to robić?

Co ile należy wywozić nieczystości?

Nie można ukrywać, że jednoznaczna odpowiedź na to pytanie w zasadzie nie istnieje, ponieważ na częstotliwość wywózki nieczystości wpływ ma wiele czynników. Są nimi między innymi wielkość naszego zbiornika — każdy zbiornik posiada inną pojemność, przez co będzie wypełniał się w różnym czasie. 

Należy jednak pamiętać, że o wiele większy zbiornik nie znaczy o wiele rzadszego wywozu nieczystości płynnych. 

Z czym wiąże się zbyt długie niewywożenie nieczystości?

Zbyt długie przetrzymywanie nieczystości płynnych wiąże się z wieloma negatywami. I o ile oczywistą wydaje się być nieprzyjemny zapach (który można zniwelować na co najmniej kilka sposobów), tak niewielu myśli o tym, jak wiele niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji obecnych jest w płynnych zanieczyszczeniach.

Wiele z nich za długo przechowywanych może wydostać się do gleby i doprowadzić do zatrucia roślin w niej rosnących. Chcąc więc oszczędzić cierpienia naszej przyrodzie, należy dbać  regularne opróżnianie naszej oczyszczalni ścieków.

Prawo przewiduje również kary za zwlekanie z wywozem nieczystości, ze względu na bezpieczeństwo, jakie się z tym wiąże. Za nieposiadanie umowy z firmą wywozową lub brak posiadania rachunków za usługę obowiązuje kara 500 zł grzywny, natomiast w przypadku przekazania sprawy do Sądu Rejonowego i powtarzającej się sytuacji, możemy zapłacić nawet do 5 tysięcy złotych.

Dlatego warto zastanowić się nad zainwestowaniem w przydomową oczyszczalnie ścieków

Stosowanie biopreparatów

Oprócz regularnego wywozu nieczystości należy pamiętać również o stosowaniu biopreparatów, które w międzyczasie zapewnią nam bezpieczniejsze przechowywanie odpadów oraz nieco mniej uciążliwy zapach. Nie powinny one jednak kompletnie zastąpić nam wszystkich kluczowych działań.

Artykuł powstał we współpracy z BioEden.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
129 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *