Praca i edukacja

Wypadek przy pracy – jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie?

• Zakładki: 8


Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w I półroczu 2022 r. zostało zgłoszonych 27 900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Osoby, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mają prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS. Jak się starać o to odszkodowanie?

Kto ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS?

ZUS nie ma dowolności w kwestii przyznawania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy – przysługuje ono osobom wskazanym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do tego odszkodowania prawo mają:

  • ubezpieczeni, którzy doznali stałego uszczerbku na zdrowiu,
  • ubezpieczeni, którzy doznali długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy jest też wypłacane członkom rodziny, gdy poszkodowany zmarł.

Jak ubiegać się o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy nie jest wypłacane z urzędu. Oznacza to, że poszkodowany musi złożyć wniosek. Kompletny wniosek składa się z kilku dokumentów – ZUS podaje na swojej stronie następującą listę:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 – druk wypełnia lekarz, 
  • dokumentacja medyczna,
  • protokół powypadkowy,
  • prawomocny wyrok sądu,
  • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej – wymagana jest decyzja wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Co ważne, zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego nie może zostać wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Poszkodowani, którzy z pewnych względów nie chcą samodzielnie składać wniosku o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy, mogą skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. To również sposób na to, aby ustalić zakres przysługujących świadczeń.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS – ile można otrzymać?

Wysokość jednorazowego odszkodowania nie jest stała i zależy od kilku czynników. Z aktualnie obowiązujących przepisów wynika, że tego rodzaju odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W określonych sytuacjach osoba poszkodowana może liczyć na wyższą kwotę za wypadek przy pracy – świadczenie ulega zwiększeniu, gdy:

  • stan zdrowia osoby poszkodowanej pogorszył się – jednak o co najmniej 10 punktów procentowych,
  • w stosunku do osoby poszkodowanej orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AE Kancelaria Odszkodowawcza.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *