Finanse

Czy kolejny pozew w sprawie Amber Gold jest możliwy?

• Zakładki: 19


1 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził w sprawie Amber Gold odszkodowanie w łącznej kwocie powyżej 20 mln złotych, które po uprawomocnieniu się wyroku wypłaci Skarb Państwa. Pokrzywdzeni otrzymają pieniądze od państwa, ponieważ sąd orzekł o częściowej jego winie w aferze Amber Gold. Czy osoby, które nie wystosowały wcześniej pozwu, mają szansę odzyskać swoje pieniądze, stracone w aferze Amber Gold?

Kolejny pozew w sprawie Amber Gold – czy roszczenia nie ulegną przedawnieniu?

Obecnie roszczenia osób oszukanych przez Amber Gold przedawniają się z upływem 3 lat od chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie, ale nie później niż z upływem 10 lat od wystąpienia zdarzenia, będącej bezpośrednią przyczyny szkody. Oznacza to, że – biorąc pod uwagę obecny stan prawny – w roku bieżącym roszczenia osób oszukanych przez Amber Gold ulegają przedawnieniom.

Nie oznacza to jednak, że poszkodowani stracili szansę, by odzyskać swoje pieniądze. Toczy się bowiem sprawna karna przeciwko prokurator Barbarze K., której zarzucane jest przestępstwo niedopełnienia obowiązków oraz nadużycia uprawnień w związku z brakiem odpowiednich działań wobec zawiadomień o podejrzeniu przestępczego charakteru działalności Amber Gold. Jeśli prokurator zostanie skazana, oszukani przez Amber Gold będą uznawani za ofiary przestępstwa – wydłuży to termin przedawnienia roszczeń do 20 lat od momentu wystąpienia zdarzenia, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do powstania szkody i umożliwi złożenie nowego pozwu zbiorowego Amber Gold.

Jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku Sądu Okręgowe w Warszawie oraz rozstrzygnięcia sprawy karnej prokurator Barbary K. warto wysłać do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty – od daty wpłynięcia dokumentu rozpocznie się bieg odsetek ustawowych, które może zasądzić sąd w ramach sprawy Amber Gold.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią GKR Legal.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
108 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *