Finanse

Czym jest faktoring tajny?

• Zakładki: 16


Wielu przedsiębiorców musi korzystać z usług firm faktoringowych, aby zachować płynność finansową. Jest to związane z niewypłacalnością kontrahentów lub po prostu brakiem regulowania opłat w terminie. Sprawdźmy, czym jest faktoring i pojęcie faktoringu tajnego.

Faktoring to wykup przez przedsiębiorcę od firmy niezapłaconych należności w celu otrzymania dopływu gotówki. Może to być skuteczny sposób dla firm na poprawę płynności i przepływu gotówki, ponieważ pozwala na natychmiastowe otrzymanie pieniędzy za faktury, które nie zostały jeszcze zapłacone. Proces faktoringu zazwyczaj jest stosunkowo prosty i pomaga zapewnić firmie płynność finansową, której potrzebuje do dalszego sprawnego funkcjonowania.

Faktoring tajny – co to jest? 

Kiedy większość ludzi myśli o faktoringu, myślą o procesie faktoringu faktur. Tak jak wspomnieliśmy, jest to sytuacja, w której firma sprzedaje swoje należności (faktury) stronie trzeciej w celu szybkiego pozyskania gotówki. Istnieje jednak inna forma faktoringu zwana faktoringiem tajnym. Faktoring tajny to proces, w którym firma sprzedaje swoje przyszłe należności podmiotowi trzeciemu, ale dłużnik nie zostaje o tym fakcie powiadomiony. Dłużnik przelewa więc nadal pieniądze na konto faktoranta, a ten gdy otrzyma zapłatę, musi przekazać ją z kolei na rachunek faktora, czyli nowego wierzyciela.  

Trzeba zaznaczyć, że faktoring tajny, inaczej zwany cichym nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem w Polsce. Podsumowując, faktoring zawsze będzie idealną opcją dla firm, które mocno się rozwijają i potrzebują szybkiego dostępu do kapitału z wystawionych faktur. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AOW Faktoring.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
31 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *