Finanse

Czy jest możliwy zwrot opłat po unieważnieniu kredytu?

• Zakładki: 14


Nieważność umowy kredytowej a zwrot opłat okołokredytowych

Prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej pozwala Frankowiczom na uwolnienie się od kredytu, którego saldo zadłużenia z roku na rok zamiast maleć, rośnie. Korzystny dla kredytobiorcy wyroku sądu pozwala nie tylko uwolnić się od toksycznego kredytu, ale również uzyskać zwrot nadpłaconych rat. Na podstawie prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy możliwe jest również wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość. Dodatkowym atutem unieważnienia umowy kredytowej jest możliwość odzyskania opłat okołokredytowych. Które opłaty podlegają zwrotowi w przypadku unieważnienia kredytu?

Zwrot prowizji, marży, a nawet ubezpieczenia po unieważnieniu umowy kredytowej

Nieważność umowy kredytowej stwierdzona przez sąd powoduje konieczność przywrócenia stanu prawnego sprzed podpisania umowy. Oznacza to, że klient banku nie powinien płacić żadnych dodatkowych opłat związanych z udzieleniem kredytu. Bank i kredytobiorca na mocy wyroku sądu rozliczają się z udostępnionego kapitału oraz należności przekazanych przez kredytobiorcę bankowi. Co do zasady bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie zapłacone przez niego kwoty, w tym również tzw. koszty około kredytowe obejmujące:

  • prowizję,
  • marżę,
  • odsetki,
  • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
  • inne ubezpieczenia kredytu.

W orzecznictwie można dostrzec pewne rozbieżności jeśli chodzi o zwrot składem ubezpieczenia. Zdarzają się bowiem wyroki, w których sądu oddalają roszczenia o zwrot składek ubezpieczenia, argumentując, że środki z tytułu składek ubezpieczeniowych przekazywane były na rzecz zakładu ubezpieczeń, a nie banku. Istotne w takim przypadku może być to, jakie dokładnie zapisy zawiera umowa i w jaki sposób faktycznie odbywało się przekazywanie składek. 

Kwestia składek ubezpieczeniowych nie powinna być jednak decydującą dla osób, które rozważają pozwanie bank. Biorąc pod uwagę ile można zyskać na wygraniu sprawy frankowej, należy dojść do wniosku, że należności z tytułu zwrotu są na ogół niewielkie w porównaniu z ogółem korzyści możliwych do uzyskania w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
114 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *