Finanse

Sprawy frankowe – czy można przestać spłacać kredyt CHF przed wyrokiem sądu?

• Zakładki: 14


Inflacja w Polsce oraz w całej Europie sprawia, że frankowicze ponownie mierzą się ze wzrastającymi ratami kredytów CHF. Osoby, które wniosły pozew o unieważnienie kredytu frankowego mogą jednak przestać go spłacać jeszcze przed wyrokiem sądu. Co zrobić, by legalnie nie płacić rat kredytu frankowego przed jego unieważnieniem?

Jakie są konsekwencje wstrzymania spłaty rat kredytu frankowego?

Kredytobiorcy, którzy bez dopełnienia niezbędnych formalności, zaprzestają spłacać kredyt frankowy, muszą liczyć się z wpisem do rejestru dłużników BIK oraz wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank. W tym przypadku nie działa Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) – Trybunał Konstytucyjny uchylił bowiem przepisy o BTE dla podobnych spraw. Oznacza to, że bank musi złożyć powództwo o zapłatę roszczeń, a o wyniku sporu zadecyduje oczywiście sąd.

Chociaż wiele takich spraw rozstrzyganych jest na korzyść pozwanych frankowiczów, istnieje znacznie łatwiejszy sposób, by zaprzestać spłacania nieważnie zawartego kredytu CHF. W tym celu należy złożyć wniosek o zabezpieczenia roszczenia.

Zabezpieczenia roszczenia w sprawach frankowych

Wniosek o zabezpieczenia roszczenia w sprawach frankowych należy złożyć w sądzie, który rozpatruje lub będzie rozpatrywał nasze powództwo. Można to zrobić na każdym etapie procesu – zarówno w trakcie rozstrzygania sprawy, jak i na samym początku, wraz z powództwem. Powód musi spełnić warunki formalne, konieczne, by sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek o zabezpieczenia roszczenia:

  • uprawdopodobnienie roszczenia – wskazując klauzule abuzywne, wykazujemy, że unieważnienie kredytu (a więc bezzasadność roszczenia) jest bardzo prawdopodobne
  • interes prawny – należy wskazać, że brak zabezpieczenia roszczenia może znacząco utrudnić lub uniemożliwić wykonanie postanowienia sądowego; w sprawach frankowych wykazuje się najczęściej konieczność ochrony prawnej kredytobiorcy przed nieuzasadnionym roszczeniem, wynikającym z nieważnie zawartej umowy kredytowej; interesem prawnym może być również prawdopodobieństwo bankructwa banku

Sądy coraz częściej zabezpieczają roszczenie w sprawach frankowych. W przypadkach, gdy kredytobiorca spłacając raty, oddał już cały pożyczony kapitał, takie decyzje stanowią zdecydowaną większość. Gdy sąd odmówił wydania takiego zabezpieczenia, warto odwołać się od tej decyzji – bardzo często przynosi to pozytywne rezultaty w postaci decyzji o zabezpieczenia roszczenia.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
19 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *